%post_title% | %blog_title%

Syndrom vyhoření - Test burnout syndromu

Syndrom vyhoření – Test burnout syndromu

Test hodnotí úroveň syndromu vyhoření v těchto rovinách: rozumová, emocionální, tělesná, sociální a tak dává návod, na jaké příznaky syndromu vyhoření se zaměřit do budoucna.

„Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje celá řada příznaků: člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani radost ze života.“

Test syndromu vyhoření

Věk testování: dospělí

Hodnocení testovaných: zatím není

Naše hodnocení: Kvalitní test

Upozornění: vyhodnocení je jen orientační

Délka testu:
24 položek

Cena: zdarma
 

Vlastník autorských práv testu/Za pravost testu ručí psycholog:

© PhDr. Michaela Peterková, PSYX

Deprese, Syndrom vyhoření, Všechny

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.