Psychotesty zdarma.

Motivace jako schopnost přimět ostatní k většímu výkonu nebo lepším pracovním výsledkům je jistě zajímavé téma, i když testů a dotazníků takto zaměřených je pomálu. To, jak umíme motivovat okolí, často rozhoduje o výkonu celého týmu nebo firmy.

Číst dál...

Aspergerův syndrom je jednou z forem poruchy autistického spektra. Tento kratičký dotazník je spíše jen úvahou k zamyšlení pro ty, kteří mají podezření, že za jejich potížemi stojí právě tato diagnóza.

Číst dál...

Deprese je velmi tíživým problémem a často trvá, než si člověk dokáže připustit, že jí trpí. Proto se mnoho nemocných přichází léčit pozdě nebo vůbec odbornou pomoc odmítá, což může mít i fatální následky. Testů a informací o příznacích depresivních onemocnění proto není nikdy dost. Jednou ze základních screaningových metod je i právě Beckova stupnice, [...]

Číst dál...
obr.ikona

Tento dotazník vyvinula skupina zabývající se výzkumem nadaných dětí a prací s nimi, týká se dětí ve věku 4-6 let. Po vyplnění se vám zdarma zobrazí výsledek a máte možnost spojit se s odborníky, kteří jsou autory testu. Přesnější informaci o míře nadání vašeho dítěte Vám však podá až individuální vyšetření.

Číst dál...

Na tomto webu první z mnoha testů paměti. Jde o dotazník, takže nemá lži-skóre, to znamená, žádnou kontrolu proti předstírání či lhaní. Záleží tedy jen na vás, jak pravdivě dokážete odpovědět na otázky testu. Výsledek se zobrazí ihned po odeslání.

Číst dál...

Dnes přinášíme recenzi na jeden z mnoha testů manažerských předpokladů a schopností. Můžete jím otestovat sebe nebo svého kolegu či nadřízeného. Jde v podstatě o dotazník, takže nemá lži-skóre, to znamená, žádnou kontrolu proti předstírání či lhaní. Záleží tedy jen na vás, jak pravdivě dokážete odpovědět na otázky testu. Pravdivost-vypovídací hodnota testu se výrazně zvýší, [...]

Číst dál...

Školní zralost je souhrnným označením toho, co by dítě mělo umět a znát předtím, než nastoupí do první třídy základní školy. Orientační test školní zralosti jste nejspíš už někdy viděli – list papíru s místem na samostatnou kresbu, skupina teček, obkreslování tvarů a slabik. Dělají jej prakticky všechny děti u zápisů do škol, tj. cca [...]

Číst dál...
Syndrom vyhoření – Test burnout syndromu

Test hodnotí úroveň syndromu vyhoření v těchto rovinách: rozumová, emocionální, tělesná, sociální a tak dává návod, na jaké příznaky syndromu vyhoření se zaměřit do budoucna. „Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje celá řada [...]

Číst dál...

Tento dotazník byl vytvořen odborníky, je ověřený a pokud vám vyjde zajímavý výsledek, máte možnost kontaktovat autory dotazníku, kteří se zabývají výzkumem nadaných dětí a pracují s nimi. Otázky se týkají stylu učení Vašeho dítěte a jeho dyslektických obtíží. Po vyplnění získáte informaci o pravděpodobném převažujícím stylu učení Vašeho dítěte. Přesnou informaci je však možné [...]

Číst dál...

„Víte, kdy musíte obnovit síly, jak znovu nabýt plné energie po stránce fyzické i duševní? Jste schopni se ve víru událostí zastavit a zhodnotit svou situaci?“ Na tyto otázky vám odpoví krátký dotazník.

Číst dál...

Hyperaktivita a poruchy pozornosti jsou jedním z nejčastějších problémů u dětí. Tento krátký dotazník, vytvořený na základě manuálu DSM IV, hodnotí orientační úroveň těchto jevů.

Číst dál...

Poruchy příjmu potravy – bulimie a mentální anorexie jsou jedny z nejčastějších psychických poruch, s kterými se potýkají dospívající ženy a dívky. Zajímá vás, jaké je riziko rozvoje tohoto onemocnění u vás nebo vašich blízkých?

Číst dál...

Dnes přinášíme menší test týkající se deprese. Tento kratičký dotazník je spíše jen úvahou k zamyšlení pro ty, kteří mají podezření, že za jejich potížemi stojí právě tato diagnóza.

Číst dál...

Hledáte práci nebo chcete změnit svoje současné zaměstnání? Nemůžete najít uplatnění ve své profesi a netušíte proč? Jobtip – testovací program, vyvinutý Ministerstvem práce a sociálních věcí – Vám může sestavit pracovní profil, ohodnotí vaše schopnosti a nabídne vhodnou pracovní pozici. Může také pomoci vytipovat vhodnou rekvalifikaci nebo studium.

Číst dál...

Vítejte na novém webu, který se bude zabývat psychologií a hlavně psychostesty. Web je vytvářen postupně, s omezenými časovými možnostmi, takže prosíme pro začátek o toleranci chyb a neúplných informací. Budeme se snažit přinášet recenze na kvalitní a pravé psychologické testy a dotazníky, jedním z přínosů těchto stránek by měla být právě možnost srovnání jednotlivých [...]

Číst dál...