%post_title% | %blog_title%

Orientační test školní zralosti /kritéria pro vyhodnocení/

Školní zralost je souhrnným označením toho, co by dítě mělo umět a znát předtím, než nastoupí do první třídy základní školy. Orientační test školní zralosti jste nejspíš už někdy viděli – list papíru s místem na samostatnou kresbu, skupina teček, obkreslování tvarů a slabik. Dělají jej prakticky všechny děti u zápisů do škol, tj. cca v 6 letech, a pokud v něm mají výraznější nedostatky, měly by být doporučeny do některé ze sítě bezplatných pedagogicko-psychologických poraden, kde se provádí přesnější diagnostika /test je opravdu pouze orientační/ a kde je možné získat i doporučení, co a jak s dítětem ještě „dotáhnout“ nebo natrénovat, aby při vstupu do první třídy nemělo zbytečný handicap oproti ostatním. V případě větší nezralosti nebo jiných nedostatků je doporučen odklad školní docházky.
Test mohou vyhodnocovat kromě psychologů i pedagogiční pracovníci u zápisů a další zaměstnanci, není tedy tak docela tajný. Proto si i vy můžete podle tohoto hodnocení ověřit, jak vaše dítě u zápisu test zvládlo.

Orientační test školní zralosti

Věk testování: děti 5 – 7 let

Hodnocení testovaných: zatím není

Naše hodnocení: Profesionálně vytvořený test, velmi rozšířený, už léta se nemění, avšak má pouze orientační hodnotu

Upozornění: výsledek může být značně ovlivněn mnoha faktory – zda má dítě klid, nebojí se, neostýchá…

Délka testu: cca 15 min, často i méně

Cena: zdarmaTest publikován na webu:

Specializačního studia výchovného poradenství

, , Pozornost & soustředění, Školní zralost, Vývoj dítěte

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.